Privacy en Disclaimer

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wanneer u een contactformulier invult, worden uw gegevens niet met derden gedeeld en alleen uw contactgegevens door The Game Company bewaart ten behoeve van directe communicatie met u.

Met behulp van Google Analytics worden algemene anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan The Game Company niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve danwel illegale invloeden van buitenaf. The Game Company streeft echter naar een zo veilige omgeving als dit mogelijk is.

Disclaimer voor thegamecompany.nl

The Game Company verleent u hierbij toegang tot thegamecompany.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

The Game Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

The Game Company spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Game Company. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Game Company nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Game Company en NETWORXS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Game Company en NETWORXS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.